Coduri poştale din România - judetul Hunedoara - bazededate.ro

 Joburi  | Prieteni  | Bancuri  | Imobiliare  | Turism  | Repertoar  | Culinare  | Curs valutar  | Calendar  | Ziare 

Judeţul
Localitatea
Strada
Abucea Almaş-Sălişte Almaşu Mic Almaşu Mic de Munte
Almaşu Sec Almăşel Alun (Boşorod) Alun (Bunila)
Aninoasa Arănieş Archia Ardeu
Aurel Vlaicu Bacea Baia de Criş Baldovin
Balomir Balşa Banpotoc Barbura
Bârcea Mare Bârcea Mică Bârsău Baru
Barza Basarabasa Baştea Batiz
Băcâia Băcia Băieşti Băiţa
Bălata Băniţa Bărăştii Haţegului Bărăştii Iliei
Bătrâna Băţălar Bejan Bejan-Târnăviţa
Bercu Beriu Birtin Blăjeni
Blăjeni-Vulcan Bobaia Bobâlna Bocşa Mare
Bocşa Mică Boholt Boia Bârzii Boiţa
Boiu Boiu de Jos Boiu de Sus Boş
Boşorod Boz Bozeş Brad
Brazi Brâznic Brădăţel Brănişca
Brăşeu Breazova Bretea Mureşană Bretea Română
Bretea Streiului Bretelin Brotuna Buceş
Buceş-Vulcan Bucium Bucium-Orlea Bucureşci
Bujoru Bulzeştii de Jos Bulzeştii de Sus Buneşti
Bunila Burjuc Câmpu lui Neag Câmpuri de Sus
Câmpuri-Surduc Cârjiţi Cârneşti Căbeşti
Căinelu de Jos Căinelu de Sus Călan Călanu Mic
Căoi Căraci Cărăstău Cărmăzăneşti
Cărpiniş Căstău Căzăneşti Cerbăl
Cerbia Cerişor Cernişoara Florese Certeju de Jos
Certeju de Sus Chergheş Chimindia Chişcădaga
Chitid Cigmău Cimpa Cinciş-Cerna
Cioclovina Ciopeia Ciula Mare Ciula Mică
Ciulpăz Ciumiţa Ciungani Ciungu Mare
Clopotiva Coaja Copaci Coroieşti
Coseşti Costeşti Costeşti-Deal Covragiu
Cozia Crăciuneşti Crăguiş Cristur
Criş Crişan Crişcior Criva
Crivadia Cucuiş Cuieş Curechiu
Curpenii Silvaşului Cutin Dâlja Mare Dâlja Mică
Dâncu Mare Dâncu Mic Dăbâca Dănuleşti
Dealu Babii Dealu Mare Dealu Mic Deleni
Densuş Deva Dobra Dobroţ
Dragu-Brad Dudeşti Dumbrava Dumbrava de Jos
Dumbrava de Sus Dumbrăviţa Dumeşti Dupăpiatră
Fântâna Faţa Roşie Făgeţel Fărcădin
Federi Feregi Fintoag Fizeş
Fizeşti Folt Fornădia Furcşoara
Galaţi Galbina Gânţaga Gelmar
General Berthelot Geoagiu Geoagiu-Băi Ghelari
Gialacuta Giurgeşti Glodghileşti Godineşti
Goleş Goteşti Gothatea Govăjdia
Grădiştea de Munte Grid Grind Grohot
Grohoţele Groş Groşuri Gura Bordului
Gurasada Haţeg Hărău Hărţăgani
Hăşdat Hăşdău Hăţăgel Herepeia
Hobiţa Hobiţa-Grădişte Holdea Homorod
Hondol Hunedoara Ilia Iscroni
Izvoarele Jeledinţi Jieţ Jiu-Paroşeni
Josani Lăpugiu de Jos Lăpugiu de Sus Lăpuşnic
Lăsău Leauţ Lelese Leşnic
Livada Livadia Livezi Ludeştii de Jos
Ludeştii de Sus Lunca (Baia de Criş) Lunca (Băiţa) Lunca Cernii de Jos
Lunca Cernii de Sus Luncani Luncoiu de Jos Luncoiu de Sus
Luncşoara Lupeni Mada Măceu
Măgura Măgura-Topliţa Măgureni Mălăieşti
Mănerău Mărtineşti Meria Merişor (Băniţa)
Merişor (Bucureşci) Merişoru de Munte Mermezeu-Văleni Mesteacăn (Brad)
Mesteacăn (Răchitova) Micăneşti Mihăieşti Mihăileni
Mintia Mosoru Muncelu Mare Muncelu Mic
Nandru Nădăştia de Jos Nădăştia de Sus Nălaţvad
Negoiu Nojag Nucşoara Obârşa
Ocişor Ociu Ocolişu Mare Ocolişu Mic
Ohaba Ohaba de sub Piatră Ohaba Streiului Ohaba-Ponor
Ohaba-Sibişel Oprişeşti Orăştie Orăştioara de Jos
Orăştioara de Sus Ormindea Ostrov Ostrovel
Ostrovu Mic Panc Panc-Sălişte Paroş
Păclişa Păucineşti Păuleşti Păuliş
Pestişu Mic Peşteana Peşteniţa Peştera (Băiţa)
Peştera (Petroşani) Peştera (Sălaşu de Sus) Peştişu Mare Petreni
Petreşti Petrila Petros Petroşani
Piatra Pişchinţi Plai Plop
Plopi Podele Pogăneşti Poiana
Poiana Răchiţelii Poieni (Beriu) Poieni (Densuş) Poieniţa
Poieniţa Tomii Poieniţa Voinii Pojoga Ponor
Popeşti Potingani Prăvăleni Pricaz
Prihodişte (Boşorod) Prihodişte (Vaţa de Jos) Pui Râpaş
Rapoltu Mare Rapolţel Râu Alb Râu Bărbat
Râu de Mori Râu Mic Răcăştia Răchitova
Răchiţaua Răduleşti (Stânceşti) Răscoala Reea
Renghet Reţ Ribicioara Ribiţa
Rişca Rişculiţa Romos Romoşel
Roşcani Roşia Rovina (Brănişca) Rovina (Bucureşci)
Ruda Ruda-Brad Runcşor Runcu Mare
Runcu Mic Ruseşti Ruşi Ruşor
Sâncrai Sânpetru Sântandrei Sântămăria de Piatră
Sântămăria-Orlea Sântuhalm Sârbi Sarmizegetusa
Săcămaş Săcărâmb Săcel Sălaşu de Jos
Sălaşu de Sus Sălătruc Sălciva Sălişte
Săliştioara Sereca Sibişel (Beriu) Sibişel (Râu de Mori)
Silvaşu de Jos Silvaşu de Sus Simeria Simeria Veche
Slătinioara Socet Sohodol Spini
Stânceşti Stânceşti-Ohaba Stănculeşti Stănija
Stăuini Stejărel Stoieneasa Strei
Streisângeorgiu Strei-Săcel Stretea Subcetate
Sulighete Suseni Şăuleşti Şerel
Şesuri Şoimuş Ştei Şteia
Tâmpa Târnava Târnava de Criş Târnăviţa
Tarniţa Târsa Tămăşasa Tămăşeşti
Tătărăşti Tătărăştii de Criş Techereu Teiu
Teliucu Inferior Teliucu Superior Ticera Tirici
Tisa Tiuleşti Tomeşti Tomnatec
Topliţa Topliţa Mureşului Toteşti Totia
Trestia Turdaş Turmaş Tuştea
Ţărăţel Ţebea Uibăreşti Ulieş
Ulm Unciuc Uric Uricani
Uroi Ursici Vadu Vadu Dobrii
Vaidei Vâlcele Vâlcelele Bune Vâlceluţa
Valea Valea Arsului Valea Babii Valea Bradului
Valea Dâljii Valea de Brazi Valea Lungă Valea Lupului
Valea Mare de Criş Valea Nandrului Valea Poienii Valea Sângeorgiului
Vaţa de Jos Vaţa de Sus Vălari Văleni (Baia de Criş)
Văleni (Geoagiu) Vălioara Vălişoara Vălişoara (Balşa)
Vărmaga Veţel Vica Visca
Voia Vorţa Vulcan Zam
Zăvoi Zdrapţi Zeicani
Pagina principală